Công ty ANA Immigration: lừa đảo gian lận trong ngành định cư không thể tránh nếu khách hàng không cẩn trọng tìm hiểu kỹ

Công ty ANA Immigration: lừa đảo gian lận trong ngành định cư không thể tránh nếu khách hàng không cẩn trọng tìm hiểu kỹ Một ví dụ về gian lận trong ngành định cư: Một khách hàng đã than với chúng tôi rằng anh ấy đã chi trả hơn 345 triệu VND cho dịch vụ […]