KPI là gì? Làm sao để xây dựng KPI thật tốt?

KPI là gì? Khi KPI ra đời đã giúp ích rất nhiều cho các nhà quản lý để đánh giá một chức danh nào đó trong công ty. Tại sao như vậy? Bởi mỗi chức danh đó sẽ được lên kế hoạch làm việc hàng tuần hàng tháng bằng một bảng mô tả công việc […]