‘Cuộc sống của chúng tôi đã phải dừng lại’: Lượng người nhập cư tồn đọng ở Canada lên tới 2,4 triệu

Tình trạng tồn đọng nhập cư ở Canada đã tăng lên 2,4 triệu người, với hơn 250.000 đơn đăng ký được bổ sung chỉ trong khoảng thời gian một tháng. Đó là theo dữ liệu gần đây từ Cơ quan Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) trên tất cả các hạng mục, từ […]